Khắc phục lỗi: Giảm thời gian phản hồi ban đầu của máy chủ cho blogspot

Tìm hiểu về lỗi Giảm thời gian phản hồi ban đầu của máy chủ - Reduce the server's initial response time tại PageSpeed Insights.

Thời gian phản hồi của máy chủ là thời gian trôi qua giữa máy khách khi yêu cầu một trang trong trình duyệt, và máy chủ phản hồi yêu cầu đó. Nó được đo bằng TTFB (thời gian đến Byte đầu tiên). TTFB là thông số cho biết phải mất bao nhiêu mili giây để nhận được Byte đầu tiên của trang, sau khi gửi yêu cầu tìm kiếm http.

Với những blogspot có mục tiêu nhắm đến người đọc ở Việt Nam sẽ gặp phải khó khăn vì các máy chủ của Google đều nằm cách xa Việt Nam nên thời gian phản hồi là khá chậm.

Lỗi giảm thời gian phản hồi ban đầu của máy chủ xuất hiện trên tab Hiệu suất trong PageSpeed Insights hay LightHouse khi trình duyệt đợi hơn 600 ms để máy chủ phản hồi yêu cầu từ người dùng.

Người dùng bình thường không thích khi các trang tải mất nhiều thời gian. Thời gian phản hồi của máy chủ chậm là một trong những nguyên nhân có thể khiến trang tải chậm.
Khắc phục lỗi: Giảm thời gian phản hồi ban đầu của máy chủ cho blogspot
Làm cách nào để khắc phục yêu cầu Giảm thời gian phản hồi ban đầu của máy chủ trên Blogger?

Bạn có thể kiểm tra tốc độ phản hồi của máy chủ DNS trước và sau khi khắc phục yêu cầu Giảm thời gian phản hồi ban đầu của máy chủ cho blogspot bằng công cụ DNS Speed Benchmark

Cloudflare sẽ giúp cải thiện việc Giảm thời gian phản hồi ban đầu của máy chủ vì máy chủ Google có thể nằm xa VN nhưng Cloudflare có nhiều máy chủ nằm trong khu vực châu Á ví dụ như Hongkong hoặc Singapore...

Công việc của bạn là kết nối blogspot của bạn với Cloudflare với điều kiện blogspot đã có tên miền tùy chỉnh.

Việc này chắc nhiều người đã thực hiện nên việc đăng ký một tài khoản Cloudflare free và cài đặt không hướng dẫn ở đây.

Thường thì blogspot đã tối ưu tốc độ load khi kiểm tra bằng DNS Speed Benchmark sẽ có tốc độ phản hồi khoảng trên 600ms hoặc 200ms. Sau khi dùng Cloudflare làm máy chủ DNS đơn thuần thì tốc độ phản hồi chỉ còn khoảng trên 20ms.

Lưu ý: Chỉ dùng Cloudflare làm máy chủ DNS đơn thuần nghĩa là không chạy qua đám mây (màu vàng) mà vòng qua nó (màu xám).
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji