Code biểu mẫu liên hệ cho blogspot đã xóa javascript mặc định

Trao đổi ý kiến có khi là một việc rất cần thiết đối với đọc giả và người quản trị blog. Bởi vì thực tế có nhiều vấn đề đòi hỏi cả hai bên phải trực tiếp trao đổi với nhau mà không thông qua bên thứ ba nào khác.

Và như bạn đã biết, với tiện ích liên hệ có sẵn của blogger, chỉ vài thao tác đơn giản và trong khoảng chưa đầy 2 phút bạn đã có một biểu mẫu liên hệ cho blog của mình.

Nhưng Với xu thế tối ưu hóa blogspot để tăng tốc độ tải trang nên hầu như đã xóa css và js mặc định của blogger do vậy tiện ích biểu mẫu liên hệ không hoạt động được.

Vậy làm thế nào để hộp liên hệ của bạn có thể hoạt động trên blog đã tắt javascript mặc định thì dưới đây sẽ là hướng dẫn cụ thể.
Code biểu mẫu liên hệ cho blogspot đã xóa javascript mặc định

Code biểu mẫu liên hệ cho blogspot đã xóa javascript mặc định


Cài đặt

Bạn tạo một trang tĩnh mới với tiêu đề Biểu mãu liên hệ hoặc tùy ý bạn và dán code bên dưới vào và xuất bản sau khi đã chỉnh sửa một chút.
Liên hệ hợp tác quảng cáo, trao đổi liên kết hoặc yêu cầu trợ giúp<br />
<div class="contact-form-widget">
<form name="contact-form">
<div class="name">
<input class="contact-form-name" id="ContactForm1_contact-form-name" name="name" size="30" type="text" value="" placeholder="Nhập tên của bạn"/>
<label for="name">Tên</label>
</div>
<div class="email">
<input class="contact-form-email" id="ContactForm1_contact-form-email" name="email" size="30" type="text" value="" placeholder="Địa chỉ email"/>
<label for="email">E-mail *</label>
</div>
<div style="clear: both;"></div>
<div class="message">
<textarea class="contact-form-email-message" cols="25" id="ContactForm1_contact-form-email-message" name="email-message" rows="5" placeholder="Viết nội dung...">
</textarea>  
<div class="srbtn">
<input class="contactform-button" id="ContactForm1_contact-form-submit" type="button" value="Đệ trình" />
</div>
<div class="contact-form-error-message" id="ContactForm1_contact-form-error-message"> </div>
<div class="contact-form-success-message" id="ContactForm1_contact-form-success-message">
</div></div></form></div>
<script src='https://www.blogger.com/static/v1/widgets/2271878333-widgets.js'></script>
<script>//<![CDATA[
if (typeof(BLOG_attachCsiOnload) != 'undefined' && BLOG_attachCsiOnload != null) { window['blogger_templates_experiment_id'] = "templatesV1";window['blogger_blog_id'] = '8031058137242239236';BLOG_attachCsiOnload(''); }_WidgetManager._Init('//www.blogger.com/rearrange?blogID\x3d8031058137242239236','//median-ui.blogspot.com/','8031058137242239236');
_WidgetManager._RegisterWidget('_ContactFormView', new _WidgetInfo('ContactForm1', 'footer1', null, document.getElementById('ContactForm1'), {'contactFormMessageSendingMsg': 'Sending...', 'contactFormMessageSentMsg': 'Your message has been sent.', 'contactFormMessageNotSentMsg': 'Message could not be sent. Please try again later.', 'contactFormInvalidEmailMsg': 'A valid email address is required.', 'contactFormEmptyMessageMsg': 'Message field cannot be empty.', 'title': 'Contact Form', 'blogId': '8031058137242239236', 'contactFormNameMsg': 'Name', 'contactFormEmailMsg': 'Email', 'contactFormMessageMsg': 'Message', 'contactFormSendMsg': 'Send', 'submitUrl': 'https://www.blogger.com/contact-form.do'}, 'displayModeFull'));
//]]></script>
<style>
.contact-form-name, .contact-form-email, .contact-form-email-message{padding:10px;margin:8px 0 8px 0;border:1px solid #E5E5E5;width:50%;color:#999999;box-shadow:rgba(0,0,0,0.1) 0px 0px 8px;-moz-box-shadow:rgba(0,0,0,0.1) 0px 0px 8px;-webkit-box-shadow:rgba(0,0,0,0.1) 0px 0px 8px;}
.contact-form-email-message{height:150px;line-height:18px;}
.contact-form-widget input:hover,textarea:hover,input:focus,textarea:focus{border-color:1px solid #C9C9C9;box-shadow:rgba(0,0,0,0.2) 0px 0px 8px;-moz-box-shadow:rgba(0,0,0,0.2) 0px 0px 8px;-webkit-box-shadow:rgba(0,0,0,0.2) 0px 0px 8px;}
.contact-form-widget label{margin-left:10px;color:#999999;}
.contactform-button {width:100px;height:40px;background-color:#474E70;color:#FFF;border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;cursor:pointer;}
#ContactForm1_contact-form-success-message, #ContactForm1_contact-form-error-message{width:50%;margin-top:25px;}
::placeholder{color:#007be1}
@media screen and (max-width:800px){.contact-form-name, .contact-form-email, .contact-form-email-message{width:100%}}  
</style>

Các bạn thay toàn bộ: 8031058137242239236 thành ID blogspot của bạn.
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji