Chuyển đổi comments Blogger sang Facebook và Disqus trong mẫu Median UI

Trước khi vào phần hướng dẫn chuyển đổi comments Blogger sang comments Facebook và Disqus trong mẫu Median UI ta lạm bàn về 2 loại comments này.

Mỗi plugin bình luận đều có ưu và nhược điểm, tất cả đều phụ thuộc vào việc người dùng quyết định plugin nào phù hợp với công việc của mình.

Ưu điểm và nhược điểm của bình luận Facebook

Ưu điểm của bình luận trên Facebook

  1. Cách bình luận dễ dàng
  2. Kết nối trực tiếp với tài khoản Facebook của bạn
  3. Có tính năng tương tự như trên Facebook
  4. Rất quen thuộc và tuyệt vời cho những khách truy cập bình thường vào thế giới internet.

Nhược điểm bình luận trên Facebook

  1. Một nhận xét khá nặng nề, vì nó sử dụng nhiều JS bên ngoài
  2. Tuy đa dạng đối tượng nhưng đồng nghĩa với phức tạp về thành phần xã hội
  3. Tài khoản có thể bị tạm ngưng vì đưa liên kết vào nhận xét
  4. Nhiều người nói rằng nó không tốt cho SEO
Chuyển đổi comments Blogger sang Facebook và Disqus trong mẫu Median UI

Chuyển đổi từ comments Blogger sang comments Facebook trong template Median UI

Để hiển thị các bình luận Facebook trên blog của bạn, vui lòng tìm kiếm và sửa đổi các phần được đánh dấu bên dưới:
<b:include cond='data:view.isPost and !data:view.isPreview and data:post.allowComments' data='post' name='commentShowhide'/>

<b:include cond='data:view.isPost and !data:view.isPreview and data:post.allowComments' data='post' name='threadedComments-modifV2'/>
Đổi tất cả thành
<b:include cond='data:view.isPost and !data:view.isPreview and data:post.allowComments' data='post' name='post-commentFB'/>

Chuyển đổi từ comments Blogger sang comments Disqus trong template Median UI

Tập lệnh Bình luận disqus đã được chuẩn bị sẵn trong mẫu này, bạn chỉ cần tinh chỉnh cài đặt một chút và kích hoạt thẻ gọi tập lệnh.
Thay đổi thẻ bình luận của blogger
Thẻ người gọi trên Blogger được đánh dấu bằng , hãy tìm mã bên dưới và thay đổi nó như trong ví dụ:
<b:include cond='data:view.isPost and !data:view.isPreview and data:post.allowComments' data='post' name='commentShowhide'/>
<b:include cond='data:view.isPost and !data:view.isPreview and data:post.allowComments' data='post' name='threadedComments-modifV2'/>
Đổi thành
<b:include cond='data:view.isPost and !data:view.isPreview and data:post.allowComments' data='post' name='post-commentDisqus'/>
Sửa mã CSS
Khi thay đổi sang bình luận disqus, nút để kích hoạt bình luận disqus có thể không giống như trong bản demo (không căn giữa). Để khắc phục sự cố này, vui lòng tìm và thay đổi mã CSS bên dưới:
.Blog .show-comment label{display:block;margin:0;padding:15px;text-align:center;border:2px solid #ebeced}
Sửa thành
.Blog .show-comment label, .Blog .show-comment a{display:block;margin:0;padding:15px;text-align:center;border:2px solid #ebeced}
Cho đến đây, thực sự nhận xét disqus đã xuất hiện nhưng ID vẫn đang sử dụng 'Jagodesign', để biến nó thành ID của riêng bạn, vui lòng làm theo các bước dưới đây:
Thêm ID Disqus của bạn
Tìm bộ mã như bên dưới và thay đổi phần được đánh dấu bằng ID của bạn:
<b:includable id='post-commentDisqus'>
<div id='disqus_thread'>...</div>
  <script>/*<![CDATA[*/ var disqus_shortname = "jagodesain"; !function(){var e=document.createElement("script");e.defer=!0,e.src="//"+disqus_shortname+".disqus.com/blogger_item.js",(document.getElementsByTagName("head")[0]||document.getElementsByTagName("body")[0]).appendChild(e)}(); function load_Comments(){var e=document.getElementById("disqusshow");e.style.display="none";var t="jagodesain";!function(){var e=document.createElement("script");e.defer=!0,e.src="https://"+t+".disqus.com/embed.js",(document.getElementsByTagName("head")[0]||document.getElementsByTagName("body")[0]).appendChild(e)}()};/*]]>*/</script>
</b:includable>

Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji