Sure APK – Responsive Blogger Template

[Template Blogger Free] Sure APK – Responsive Blogger Template là mẫu blogger tải nhanh và được Tối ưu hóa SEO để tạo điều kiện cho trải nghiệm người dùng của bạn. Có bốn hộp bài mới theo nhãn để bạn giới thiệu những tựa game hay sp hot.

Các tính năng của Sure APK – Responsive Blogger Template
 • Đáp ứng
 • Tối ưu hóa SEO
 • Trình xác thực công cụ kiểm tra
 • Bảng điều khiển quản trị dễ dàng
 • Tải nhanh
 • Adsens sẵn sàng
 • Tiện ích ứng dụng nổi bật
 • Tiện ích trò chơi nổi bật
 • Thêm hai hộp bố cục trang chủ
 • Tiện ích bài viết gần đây
 • Vùng quảng cáo đáp ứng
 • Điều hướng trang được đánh số
 • Breadcrumbs
 • Các nút chia sẻ trên mạng xã hội
 • Bài viết liên quan
 • Google Play và các nút tải xuống
 • Không tín dụng chân trang
Sure APK – Responsive Blogger Template

Download Free Sure APK – Responsive Blogger Template


Live Preview

Sure APK.zip 323 KB
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji