[CẬP NHẬT] Lazyload và trì hoãn Adsense 2021 với thuộc tính Crossorigin

Gần đây Adsense đã thay đổi lại mã tập lệnh Adsense JS 2021 bằng cách thêm thuộc tính crossorigin. Do vậy cần cập nhật tập lệnh lazyload Adsense-(scroll) và Adsense trì hoãn để phù hợp với những thay đổi mới nhất đối với mã tập lệnh Adsense.

Thuộc tính Crossorigin

Nhưng trước đó, chúng ta hãy tìm hiểu một chút về thuộc tính crossorigin. Thuộc tính crossorigin này áp dụng cho các tài nguyên được tải hoặc yêu cầu từ các miền khác bên ngoài miền của chúng ta, tất nhiên là để bảo mật.

Đây là mã tập lệnh Adsense 2021 mới nhất:
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-xxxxxxxxxxxxx" crossorigin="anonymous"></script>

Sử dụng các mã bên dưới để tải và hoãn lại Adsense mới nhất năm 2021.
Lazyload và trì hoãn Adsense 2021 với thuộc tính Crossorigin
Lazyload Adsense(scroll) mới nhất 2021

Dán mã sau và lưu nó ở trên </body>
<script>
//<![CDATA[
var lazyadsense = false;
window.addEventListener("scroll", function(){
if ((document.documentElement.scrollTop != 0 && lazyadsense === false) || (document.body.scrollTop != 0 && lazyadsense === false)) {
(function() { var ad = document.createElement('script'); ad.setAttribute('crossorigin','anonymous'); ad.async = true; ad.src = 'https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-xxxxxxxxxxx'; var sc = document.getElementsByTagName('script')[0]; sc.parentNode.insertBefore(ad, sc); })();
lazyadsense = true;
  }
}, true);
//]]>
</script>

Thay xxxxxxxx bằng mã ID nhà xuất bản.

Adsense Defer(trì hoãn tải) mới nhất 2021

Dán mã sau và lưu nó ở trên </body>
<script>
//<![CDATA[
function downloadJSAtOnload(){var d=document.createElement("script");d.src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-xxxxxxxxxxxx";d.setAttribute("crossorigin","anonymous"),document.body.appendChild(d)}window.addEventListener?window.addEventListener("load",downloadJSAtOnload,!1):window.attachEvent?window.attachEvent("onload",downloadJSAtOnload):window.onload=downloadJSAtOnload;
//]]>
</script>

Thay xxxxxxxx bằng mã ID nhà xuất bản.

Để trì hoãn Adsense cần thêm tải trước Adsense JS bên dưới <head>
<link as='script' crossorigin='anonymous' href='https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-xxxxxxxxxxx' rel='preload'/>

Thay xxxxxxxx bằng mã ID nhà xuất bản.

Ads in post custom1