Litespot Việt hóa Blogger Premium Template

[Template Blogger Free] Mẫu litespot là một mẫu blogspot/blogger hiện đại và chuyên nghiệp, mẫu litespot tích hợp nhiều tiện ích rất dễ tùy chỉnh và có bố cục đẹp.

Nguyên mẫu chủ yếu dùng cho blog sử dụng tiếng Anh và tiếng Arap... nhưng có điều khi dùng cho tiếng Việt bị lỗi một vài tính năng như "Xem tất cả" tháng là tiếng Anh không chuyển sang tiếng Việt được nếu muốn chuyển phải thêm javascript json trong khi javascript json gây lỗi HTML5.

Mẫu Litespot Việt hóa phần nào khắc phục được những điều ở trên. Nói là việt hóa cho nó sang chứ thực ra cũng là sửa đổi một chút trong mẫu và đổi về tiếng Anh không còn khả dụng.

Một vấn đề nữa là mẫu rất sạch sẽ không còn cài javascript dẫn link ẩn về web khác.
Litespot Responsive Blogger Premium Template Free Download

Shortcodes & Typography

Sử dụng Table of contents
Bây giờ hãy chọn vị trí mà bạn muốn đặt table of contents trên bài viết của bạn và điền đoạn code này vào:
<b>{tocify} $title={Table of Contents}</b>
Thay đổi loại bình luận
LiteSpot hỗ trợ 3 dạng bình luận bài viết là Blogger, Disqus và Facebook. Mặc định là bình luận Blogger, để thay đổi bình luận bạn vào Bố cục nhấn chọn chỉnh sửa Blog Posts nhấn hình cây bút chì Popup hiện lên, bạn hãy nhập giá trị hệ thống comment cần sử dụng vào ô,mặc định là $type={blogger}.
Các giá trị thay đổi:
- Blogger: $type={blogger}
- Facebook: $type={facebook}
Facebook SDK đã để ở cuối mẫu và chỉ tải khi cuộn trang cho nhẹ blog và nếu dùng chỉ việc thay ID.
Anlytic gtag có luôn ở cuối mẫu và chỉ tải khi cuộn trang. Khi dùng cần thay ID theo dõi.
Default Buttons
Litespot Việt hóa  Blogger Premium Template
<a href="#" rel="nofollow" target="_blank">{getButton} $text={Default Button}</a>
<a href="#" rel="nofollow" target="_blank">{getButton} $text={Preview} $icon={preview}</a>
<a href="#" rel="nofollow" target="_blank">{getButton} $text={Download} $icon={download}</a>
<a href="#" rel="nofollow" target="_blank">{getButton} $text={Visit a Link} $icon={link}</a>
<a href="#" rel="nofollow" target="_blank">{getButton} $text={Buy Now} $icon={cart}</a>
<a href="#" rel="nofollow" target="_blank">{getButton} $text={Share} $icon={share}</a>
<a href="#" rel="nofollow" target="_blank">{getButton} $text={More Info} $icon={info}</a>
Colored Buttons
Litespot Việt hóa  Blogger Premium Template
<a href="#" rel="nofollow" target="_blank">{getButton} $text={Colored Button} $color={#16a085}</a>
<a href="#" rel="nofollow" target="_blank">{getButton} $text={Preview} $icon={preview} $color={#27ae60}</a>
<a href="#" rel="nofollow" target="_blank">{getButton} $text={Download} $icon={download} $color={#2980b9}</a>
<a href="#" rel="nofollow" target="_blank">{getButton} $text={Visit a Link} $icon={link} $color={#8e44ad}</a>
<a href="#" rel="nofollow" target="_blank">{getButton} $text={Buy Now} $icon={cart} $color={#f39c12}</a>
<a href="#" rel="nofollow" target="_blank">{getButton} $text={Share} $icon={share} $color={#e74c3c}</a>
<a href="#" rel="nofollow" target="_blank">{getButton} $text={More Info} $icon={info} $color={#34495e}</a>
Bản Litespot phiên bản Original tải về Tại đây

Xem trước và tải về dùng thử


Demo
Litespot vn.zip 41.4 KB
Publis: 

2 comments

  1. Còn lỗi nào khác bác
    1. Mấy lỗi cơ bản thôi
🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji