Tải xuống mẫu TechMag blogger cao cấp miễn phí

[Template Blogger Free] TechMag là mẫu blogger chuyên nghiệp và thanh lịch và là một chủ đề hoàn toàn có thể tùy chỉnh, vì vậy bạn có thể tải về chủ đề này phục cho công việc của mình.

TechMag là một chủ đề blogger rất nhanh, có tốc độ hơn 80 trên thiết bị di động và máy tính để bàn. Các tính năng cốt lõi của chủ đề này là thiết kế sạch sẽ và trang nhã, bài viết nổi bật, quảng cáo đáp ứng, phiên bản RTL , v.v.
Tải xuống mẫu blogger cao cấp TechMag miễn phí

Các tính năng của Chủ đề TechMag Blogger

Tải nhanh

Là một trang blog bắt đầu trong blogger.com . Chúng tôi cần chọn chủ đề blogger hoàn hảo, nhanh, nhạy, thân thiện với SEO và chuyên nghiệp. Mẫu này đầy đủ tất cả các yêu cầu. Tốc độ của mẫu này là hơn 70 trên thiết bị di động và hơn 90 trên thiết bị máy tính để bàn.

Quảng cáo đáp ứng

Quảng cáo thích ứng rất hữu ích để làm cho blog trở nên chuyên nghiệp sau khi đặt quảng cáo. Mẫu này cung cấp quảng cáo đáp ứng, bạn cũng có thể thêm tự động và đơn vị quảng cáo. Nếu tùy chỉnh của bạn thêm quảng cáo trên trang chủ, thì bạn có thể thêm 5 quảng cáo trên trang chủ và 5 quảng cáo trên trang blog. Khuyến nghị của tôi là bạn có thể đặt quảng cáo tự động thông qua cảm giác quảng cáo google.

Nhiều tiêu đề

Tiêu đề hữu ích để cung cấp liên kết blog, liên kết xã hội và liên kết trang. Mẫu này cung cấp ba thanh điều hướng khác nhau. Đầu tiên, bạn có thể thêm logo và các biểu tượng xã hội. Và cái thứ hai, bạn có thể cung cấp các liên kết blog và trang hữu ích. Và cái cuối cùng, nơi bạn có thể thêm nhiều nhãn với các liên kết và thanh trượt.

Tùy chỉnh Chủ đề TechMag Blogger

Có hai tùy chọn để chỉnh sửa mẫu này từ bố cục và bằng cách kiểm tra phần tử và chỉnh sửa trên HTML. Bạn có thể thay đổi màu sắc, độ rộng chủ đề, phông chữ, tiêu đề trang web, menu phụ, menu lớn, menu di động, quảng cáo đầu trang, quảng cáo chân trang, v.v. từ tùy chỉnh.

Bạn có thể ẩn phần tử không sử dụng khỏi menu bố cục như bài đăng nổi bật, bài đăng trên nhãn, bản tin, v.v. Bạn có thể xóa và thêm phần tử bổ sung khỏi HTML. Bạn cần thêm thẻ meta tùy chỉnh bên dưới. Bạn có thể dễ dàng tạo thẻ meta từ trình tạo thẻ meta.

Và nếu bạn muốn thay đổi kiểu CSS thì bạn có thể thay đổi màu sắc, chiều cao, chiều rộng, v.v. Chỉ cần bạn có thể kiểm tra các phần tử và sao chép lớp và tìm kiếm trên HTML.

Xem trước và tải về


Demo
TechMag nz.zip 37.5 KB
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji