Thay đổi nhận tin bài qua Email từ Feefburner sang Follow.it

Bắt đầu từ tháng 6 năm 2021 Feedburner dừng tự động chuyển đăng ký nhận tin qua Email thông qua nguồn cấp dữ liệu. Để khắc phục sự kiện này ta tạm thời sử dụng dịch vụ Follow.it để gửi tin bài qua email cho người đăng ký tại blogspot.

Dưới đây sẽ hướng dẫn thay đổi cách gửi tin bài qua email bằng hộp FollowEmail của blogger mà không làm thay đổi cấu trúc của hộp FollowEmail của blogger có sẵn trên blog của bạn. Follow.it, một nền tảng cung cấp dịch vụ đăng ký qua RSS cho những độc giả trung thành của trang web như FeedBurner.

Hiện tại thì vào bố cục blogspot bạn không thể bật tiện ích này nhưng bạn vẫn có thể thêm hộp bằng CSS+HTML nếu bạn biết chút ít về chỉnh sửa mẫu.
Thay đổi nhận tin bài qua Email từ Feefburner sang Follow.it

Hướng dẫn cài đặt thay đổi nhận tin bài qua Email từ Feefburner sang Follow.it


Bước 1. Vào trang và đăng ký tài khoản (Sign Up) tại https://follow.it/
Bước 2. Sau khi đăng ký và đăng nhập thành công vào bảng điều khiển của bạn, hãy chọn các dịch vụ cơ bản (miễn phí) trong phần Tính năng & Gói.
Bước 3. Sau đó, chọn Thêm nguồn cấp dữ liệu rồi nhập URL blog vào ô được cung cấp. Tiếp theo Follow.it sẽ phát hiện URL nguồn cấp dữ liệu blog, và chọn nguồn cấp dữ liệu https://www.domain.com/feeds/posts/default và sau đó tiếp tục.
Bước 4. Trên trang tiếp theo, tìm phần "Đã có biểu mẫu?" sau đó sao chép mã HTML được cung cấp, lưu vào notepad.

Ví dụ như hình:
Thay đổi nhận tin bài qua Email từ Feefburner sang Follow.it
Bước 5. Sau đó bấm tiếp tục và XONG.
Bước 6. Quay lại một trang, nhấp vào tiếp tục.
Bước 7. Tiếp theo, vui lòng nhập email để xác nhận nguồn cấp dữ liệu mà chúng tôi đã tạo trước đó. Tiếp theo, kiểm tra email của bạn và tìm Nguồn cấp dữ liệu yêu cầu xác nhận quyền sở hữu trên follow.it, sau đó sao chép mã meta đã cho và cài đặt nó trong phần chỉnh sửa HTML của blog trong <head>.
Bước 8. Sau đó, vẫn trong email trước đó, hãy nhấp vào liên kết để yêu cầu nguồn cấp dữ liệu và đợi quá trình yêu cầu hoàn tất.
Bước 9. Làm xong.

Tiếp theo, vào chỉnh sửa HTML blog và tìm mã cho hộp đăng ký blog, chuyển đến tiện ích FollowByEmail1, đây là mẫu blogspot vẫn còn hộp từ trước còn nếu như bạn muốn thêm mới thì code với css và HTML như đã nói ở trên(thêm hộp).
Nó trông như thế này:
<form action='https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify' expr:onsubmit='&quot;window.open(\&quot;https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=&quot; + data:feedPath + &quot;\&quot;, \&quot;popupwindow\&quot;, \&quot;scrollbars=yes,width=550,height=520\&quot;); return true&quot;' method='post' target='popupwindow'>
    <table>
     <tr>
      <td>
       <input aria-label='Email' class='follow-by-email-address' name='email' placeholder='Email address...' type='text'/>
      </td>
      <td>
       <input class='follow-by-email-submit' type='submit' value='Submit'/>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <input expr:value='data:feedPath' name='uri' type='hidden'/>
    <input name='loc' type='hidden' value='en_US'/>
   </form>
Đối với mã đã đánh dấu, thay thế nó bằng mã HTML từ Follow.it cho biểu mẫu ở bước 4 trước đó để giống như ví dụ sau đây. Thêm mã target='_blank'để khi nhấp vào nút đăng ký, nó sẽ mở ra trong một tab mới.

Mã đánh dấu từ https:// tới ...zZz0=/8

Sau khi thay nó trông như sau:
<form action='https://api.follow.it/subscription-form/Rll5VDJQc09iWHJDMFhNZkgyc2paZms2aGgrQW1uTHN5cnVJWCs5N0dYQzlQaHJCSHRjeldQUURuU0pqOTNKbHRyTFd2bk1YT291ZmVKcU50K0c3NjN1aHRjaXdLeVBnK3BlTEIvamlZNlVKaENXY1Jrb09vNU1MaDA5djA2MzN8eHlvM2xkTXY3MGpiVWNIZEpVVFNlb3lldUgzYjdXRG14N2ZIVkpNOFpzZz0=/8' method='post' target='_blank'>
    <table>
     <tr>
      <td>
       <input aria-label='Email' class='follow-by-email-address' name='email' placeholder='Email address...' type='text'/>
      </td>
      <td>
       <input class='follow-by-email-submit' type='submit' value='Submit'/>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <input expr:value='data:feedPath' name='uri' type='hidden'/>
    <input name='loc' type='hidden' value='en_US'/>
   </form>
Lưu chỉnh sửa mẫu và thử nghiệm.
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji