Sửa lỗi Google dịch tùy chỉnh cho template Plus UI v2.6 không dùng license key

Thời gian gần đây tiện ích Google dịch tùy chỉnh tích hợp cho template Plus UI v2.6 không dùng license key bị lỗi do google có chút điều chỉnh về javascript cũng như css.

Bạn nào sử dụng template Plus UI v2.6 không mã hóa javascript tải về tại đây cần tiến hành sửa lỗi google dịch tùy chỉnh nếu như vẫn sử dụng chức năng này.

Các bước tiến hành sửa lỗi Google dịch tùy chỉnh cho template Plus UI v2.6 không mã hóa gồm 2 bước là sửa css và sửa javascript.

Bước 1: Sửa CSS.
Thêm css sau vào phần css của google dịch.
.goog-te-gadget-simple span, .VIpgJd-ZVi9od-ORHb-OEVmcd{display:none !important}
Bước 2: Sửa javascript.
Trong phần javascript "Lazyload your scripts & Template Settings" có đoạn javascript như sau:
null != qSel(".gTrans") && ldJs(baseUrl + '/lib/translate.js', 'gt-js', !0, "body",
Sửa lại thành như sau.
null != qSel(".gTrans") && ldJs('https://translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit', 'gt-js', !0, "body",
Như vậy là chức năng google dịch tùy chỉnh lại hoạt động trở lại bình thường.
Với các tem không phải Plus UI v2.6 phần google dịch tùy chỉnh bị lỗi phần sửa lỗi xem tại đây.
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji