×

Thành viên team VIETNAMHOME - Kartrider Taiwan

Thành viên team VIETNAMHOME - Kartrider Taiwan

Thành viên team VIETNAMHOME - Kartrider Taiwan

--------- *** ---------
SilentRainny
SilentWinddy
SilentRainy
SilentWindy
LovelySusu
NNTV
BeigeBlastHA
DJLocMAX
SuSuLovely
ModeDation
Dauto大頂
Botanー水
pecute01
twobee
hoNgocha
EagleGreen
huybibi
IvoryCrushTA
daxter10x
EMOxMadBronz
VNxkartrider
ilusm
ayenl
ferb2468
Duypro2908
proman1910
betun
BiGeurae
92LAW
XinChao
BeeOne
SpecialOne26
onlywatting
EarlGT
MsLynx
SaoriKute
Gashar
linhpro145
HeNhoVietNam
vunamlong
CloudyS2Vk
DemonDoomVN
APACHE1
XinDungBanEm
LucLan
HuyHoang1991
Rp9xx
VNbaohanh96
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_ *_*
SilentRainny
SilentWinddy
SilentRainy
SilentWindy
LovelySusu
NNTV
BeigeBlastHA
DJLocMAX
SuSuLovely
ModeDation
Dauto大頂
Botanー水
pecute01
twobee
hoNgocha
EagleGreen
huybibi
daxter10x
IvoryCrushTA
EMOxMadBronz
VNxkartrider
ilusm
ferb2468
ayenl


Các bạn tìm G theo 2 cách
- Tìm theo chủ G copy & paste: Dauto大頂
- Tìm theo G gõ: VIETNAMHOME
Chưa biết đặt chế độ tự do nên vào G vẫn cần qua kiểm duyệt
Nhân viên kiểm duyệt:
- Dauto大頂
- LovelySusu

Video hướng dẫn vào team.
Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Bạn có thể sử dụng biểu cảm yahoo