Lấy mã màu từ ảnh online

Pick Color From Image

Your browser does not support the HTML5 Canvas element. Please update your browser.
Drag an image here

Upload Your Image

Select an image from your computer

Or upload an image from URL
Accepted file formats (jpg,gif,png,svg,webp...)




Click on the image to get the color code.

Bạn muốn biết màu gì trong bức tranh của mình. Đây là công cụ chọn màu hình ảnh có thể bạn tìm màu trên hình ảnh, hỗ trợ mã HTML HEX, mã màu RGB và mã màu CMYK. Công cụ màu trực tuyến miễn phí, không cần cài đặt, hoạt động dễ dàng và thuận tiện, chỉ cần chụp ảnh và tải lên, sau đó bấm vào hình, bạn sẽ nhận được mã màu.

Cách sử dụng bộ chọn màu hình ảnh này

  1. Tải lên tệp hình ảnh của bạn từ máy tính, điện thoại thông minh hoặc từ url web.
  2. Nếu hình ảnh tải lên thành công, nó sẽ được hiển thị trên đầu trang này.
  3. Nếu tải lên hình ảnh từ url không thành công, lời khuyên là nên tải hình ảnh xuống thiết bị của bạn, sau đó tải hình ảnh lên từ thiết bị đó.
  4. Di chuyển chuột và nhấp vào bất kỳ pixel nào trên hình ảnh đó để chọn màu cần lấy mã.
  5. Mã màu đã chọn sẽ được liệt kê bên dưới.
  6. Nhấp vào khối màu, mã màu sẽ được sao chép vào khay nhớ tạm.

What do you think about this image color picker?