Convert SVG to CSS URL

External quotes: /

Insert svg:

Encoded:

CSS Background:

Preview:

Background:

Mã hóa SVG sang CSS

Convert SVG to CSS là chuyển svg sang định dạng css URL ảnh và CSS Background image svg giúp giảm tải cho website/blogspot trong trường hợp blog sử dụng quá nhiều svg.

Convert SVG to CSS URL

Mã hóa SVG sang CSS là một ứng dụng web miễn phí mã hóa nội dung của tài liệu SVG thành chuỗi biểu diễn tương đương được mã hóa bằng các chữ số cơ sở 64. Base64 là sơ đồ mã hóa để chuyển đổi dữ liệu nhị phân sang định dạng văn bản ASCII. Mã hóa Base64 thường được sử dụng khi cần mã hóa thông tin nhị phân cần được lưu trữ và truyền qua phương tiện được thiết kế để hoạt động với dữ liệu văn bản.

Bạn có thể sử dụng mã hóa SVG sang CSS trực tuyến miễn phí trên bất kỳ hệ điều hành nào có trình duyệt web. Ứng dụng trực tuyến của chúng tôi an toàn, dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí; bạn không cần phải tải xuống bất kỳ phần mềm nào cho những tác vụ như vậy.

Tại sao cần mã hóa? Trong lịch sử, nhiều định dạng truyền và lưu trữ dữ liệu sử dụng văn bản thay vì mã nhị phân (HTML, lược đồ URL, XML, email, v.v.). Điều gì sẽ xảy ra nếu định dạng truyền dữ liệu dựa trên văn bản nhưng bạn yêu cầu chuyển dữ liệu nhị phân? Đây là nơi mã hóa Base64 xuất hiện. Việc xử lý sơ bộ định dạng SVG là bắt buộc để dữ liệu vẫn nguyên vẹn mà không sửa đổi trong quá trình truyền tải hoặc nhúng vào các tài liệu (HTML, XML, JSON hoặc CSS) khác. Mã hóa giải quyết những vấn đề này.

Cách mã hóa SVG sang CSS

  1. Nhấp vào bên trong vùng thả tệp để tải tệp lên hoặc kéo và thả SVG. Lưu ý: Bạn chỉ có thể tải lên một tệp cho thao tác.
  2. Nhấp vào nút Mã hóa để bắt đầu mã hóa SVG sang CSS.
  3. Tệp SVG sẽ được mã hóa thành CSS và được hiển thị dưới dạng chuỗi văn bản. Bạn sẽ nhận được liên kết tải xuống ngay khi tệp được mã hóa.

Bạn nghĩ gì về công cụ này này?