Hướng Dẫn Viết Chữ Trực Tiếp Vào Flash

Hướng dẫn các bạn cách viết chữ trực tiếp vào Flash nhé :

- Vào viết blog---> viết bài mới . Sau đó tích vào nút HTML:

Tiếp theo copy code sau và paste vào khung bài viết đã tích nút HTML ở trên:
Hướng Dẫn Viết Chữ Trực Tiếp Vào Flash

<embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess="never"  src="https://b4d5bbfe-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/flashdautocrazy/dautocrazy.blog-Flashloader.swf?file=Thay Link flash vào đây?go=Nội dung entry bạn muốn viết" width="500" height="375" wmode="transparent"></embed>

Tùy chỉnh : Bạn hãy viết những gì bạn muốn vào chỗ "Nội dung entry bạn muốn viết", sau đó copy code đó paste vào khung bài viết bên HTML

- Thay Link flash vào đây : bạn chọn lấy một flash chèn entry thật đẹp chia sẻ trên mạng, sau đó thay vào dòng Thay Link flash vào đây ở code trên.

- Nội dung entry bạn muốn viết : Bạn hãy viết những gì bạn muốn vào chỗ "Nội dung entry bạn muốn viết", sau đó copy code đó paste vào khung bài viết bên HTML

Ads in post custom1

Ads in post custom2