Hướng Dẫn Viết Chữ Trực Tiếp Vào Flash

Hướng dẫn các bạn cách viết chữ trực tiếp vào Flash nhé :

- Vào viết blog---> viết bài mới . Sau đó tích vào nút HTML:

Tiếp theo copy code sau và paste vào khung bài viết đã tích nút HTML ở trên:
Hướng Dẫn Viết Chữ Trực Tiếp Vào Flash

<embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess="never"  src="https://b4d5bbfe-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/flashdautocrazy/dautocrazy.blog-Flashloader.swf?file=Thay Link flash vào đây?go=Nội dung entry bạn muốn viết" width="500" height="375" wmode="transparent"></embed>

Tùy chỉnh : Bạn hãy viết những gì bạn muốn vào chỗ "Nội dung entry bạn muốn viết", sau đó copy code đó paste vào khung bài viết bên HTML

- Thay Link flash vào đây : bạn chọn lấy một flash chèn entry thật đẹp chia sẻ trên mạng, sau đó thay vào dòng Thay Link flash vào đây ở code trên.

- Nội dung entry bạn muốn viết : Bạn hãy viết những gì bạn muốn vào chỗ "Nội dung entry bạn muốn viết", sau đó copy code đó paste vào khung bài viết bên HTML
Publis: 

إرسال تعليق

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji