Tạo Đồng Hồ Đếm Ngược Flash Cho Blogspot

Tạo Đồng Hồ Đếm Ngược Flash Cho Blogspot
Để có chiếc đồng hồ đếm ngược cho một sự kiện nào đó như Giáng Sinh hay Tết Nguyên Đán hoặc ngày tận thế chẳng hạn ^^cho Web/Blog
Vậy ta phải làm thế nào?
Các bạn vào trang:
http://www.oneplusyou.com/bb/countdown
Sẽ thấy giao diện như sau:
Tạo Đồng Hồ Đếm Ngược Flash Cho Blogspot
Ví dụ cần đếm ngược tới tết nguyên đán Quý Tỵ thì ghi như sau:
Tại dòng:
Countdown Date:Chọn tháng hai.ngày 10.Năm 2010 sau đó chọn kích thước đồng hồ ở đây tôi chọn là normal(Trung bình)
Tại dòng:What are you counting down to? Ghi là TET QUY TY (Chữ ko có dấu nhé)
Và ta sẽ được 1 code như hình dưới:
Tạo Đồng Hồ Đếm Ngược Flash Cho Blogspot

Nếu vào trang đó mà thấy trang không tồn tại thì sử dụng code sau
<object type="application/x-shockwave-flash" data="https://sites.google.com/site/flashdautocrazy/Dong-Ho-Dem-Nguoc-Flash.swf?co=0099FF&bgcolor=FFFFFF&date_month=02&date_day=10&date_year=1&un=TET NGUYEN DAN&size=normal&mo=02&da=10&yr=20xx" width="250" height="80"><param name="movie" value="https://sites.google.com/site/flashdautocrazy/Dong-Ho-Dem-Nguoc-Flash.swf?co=0099FF&bgcolor=FFFFFF&date_month=02&date_day=10&date_year=1&un=TET NGUYEN DAN&size=normal&mo=02&da=10&yr=20xx" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /></object><img src="http://www.oneplusyou.com/q/img/bb_badges/countdown.jpg" alt="" style="display: none;" height="1" width="1" /><div>Created by <a href="http://www.oneplusyou.com">OnePlusYou</a></div>
Đồng hồ này dùng cho năm dương lịch nên ta dùng tính thời gian cho năm âm lịch vì vậy bạn phải tra xem tết nguyên đán là ngày bao nhiêu dương lịch sau đó
Thay:
- date_month= Tháng dương lịch
- mo: Tháng dương lịch
- date_day= Ngày dương lịch
- da: Ngày dương lịch
- yr= Năm dương lịch
- TET NGUYEN DAN là tên năm âm lịch
- co=0099FF là màu chữ số
Thay dòng tôi bôi tím thành URL blog của bạn và tên bạn cho nó oách
Nên dùng trình duyệt Fireox tải file flash http://www.oneplusyou.com/bb/files/countdown/countdown.swf chính là cái đồng hồ đang đếm (386 22 31 36) ở hình trên rồi up lên host của mình lấy link thay vào code vì trang này hay bị die lắm chắc do lắm người xài ^^ và cũng là giữ link để sử dụng lâu dài.
Sau này khi cần ta chỉ việc thay đổi ngày cần đếm ngược là ok
Và đây là đồng hồ đếm ngược flash có dạng như sau vì chỉ có tính chất minh họa nên đếm ngược không tới một đích nào cả:

Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji