Nút Chia Sẻ Dạng Sassy Bookmarks Cho Blogger

Ở 3 bài trước đã chia sẻ nút share lên mạng xã hội:
- Hình quả trứng.
- Hình quả cầu Giáng sinh
- Hình trái tim
Bài này chia sẻ cùng các bạn nút chia sẻ dạng Sassy Bookmarks cũng nằm ở góc giao diện khi rê chuột vào các biểu tượng liên kết sẽ bật ra nhìn cũng đẹp mắt và tiết kiệm không gian blog.

Nút Chia Sẻ Dạng Sassy Bookmarks Cho Blogger

Xem thử
DEMO

Làm thế nào để cài đặt tiện ích này
Ta cần đăng nhập blogger vào chỉnh sửa HTML tìm tới thẻ </body> và dán đoạn code sau vào trước nó rồi lưu lại
<!-- Start Shareaholic Sassy Bookmarks HTML -->
<div class="shr_ss shr_publisher">
</div>
<!-- End Shareaholic Sassy Bookmarks HTML -->
<!-- Start Shareaholic Sassy Bookmarks settings -->
<script type="text/javascript">
var SHRSS_Settings = {"shr_ss":{"src":"//dtym7iokkjlif.cloudfront.net/media/downloads/sassybookmark","link":"","service":"5,7,2,313,38,201,88,74","apikey":"b87f5899d80a5edce8b5e55f58542ef0f","localize":true,"shortener":"bitly","shortener_key":"","designer_toolTips":true,"tip_bg_color":"black","tip_text_color":"white","viewport":true,"twitter_template":"${title} - ${short_link} via @Shareaholic"}};
</script>
<!-- End Shareaholic Sassy Bookmarks settings -->
<!-- Start Shareaholic Sassy Bookmarks script -->
<script type="text/javascript">
(function() {
var sb = document.createElement("script"); sb.type = "text/javascript";sb.async = true;
sb.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://dtym7iokkjlif.cloudfront.net" : "http://cdn.shareaholic.com") + "/media/js/jquery.shareaholic-publishers-ss.min.js";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(sb, s);
})();
</script>
<!-- End Shareaholic Sassy Bookmarks script -->
Quay lại blog và xem thành quả nhé.
Publis: 

إرسال تعليق

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji