Chèn link vào ảnh và tạo liên kết trên blogspot

Trong phần soạn thảo văn bản của blogspot của blogger đã cung cấp cho chúng ta đầy đủ các phần hỗ trợ cho công việc post ảnh.Tuy nhiên khi bạn muốn dẫn link từ tấm ảnh đó thì không có phần hỗ trợ này mà ban phải làm thủ công.

Nghĩa là với tấm ảnh post trên blogspot bạn muốn khi khách truy cập click vào tấm ảnh thì khách được chuyển tới trang khác trên blogspot hoặc một trang ngoài blogspot khách đang sử dụng.

Dưới đây là một số code sử dụng khi post ảnh vào Blogspot có chèn link dùng cho các trường hợp khi bạn muốn dẫn link từ ảnh tới các địa chỉ mà bạn muốn nhắm tới.

Sau đây là các code cho từng trường hợp cụ thể

1- Chèn hình ảnh
a. Chèn 1 ảnh bình thường vào Blogspot
<img alt="hình ảnh" title="nội dung" src="LINK ẢNH"/>
Trong đó: alt và title tùy thuộc trường hợp cụ thể
b- Chèn hình ảnh với kích thước tùy chỉnh.
<img alt="hình ảnh" title="nội dung" src="Link Hình" width="n" height="n" />
Trong đó: width="n" height="n" là chiều rộng và chiều cao của ảnh
2. Chèn Link liên kết chứa trong ảnh vào module ( tức là click vào ảnh sẽ ra 1 link bạn muốn mọi người vào đó)
<a href="LINK CẦN ĐẾN" target="_blank" rel="nofollow"
><img alt="hình ảnh" title="nội dung" src="LINK ẢNH"/></a>
Có thể thêm thuộc tính: rel="nofollow"
3. Đặc biệt các bạn muốn chèn link vào ảnh cái kiểu mà vào mấy web xem phim hay quảng cáo ấy, treo biển hot girl-bikini- lộ hàng... bấm vào toàn ra mấy web quảng cáo mua bán trực tuyến với quảng cáo game thì dùng code này:
<a href="LINK WEB" target="_blank">
<img src="LINK ẢNH"  alt="CLICK 
ĐỂ XEM" title="CLICK NGAY" /> </a>
4. Chèn link trong blogger cho chữ(text) khi mọi người click vào sẽ ra 1 tab mới(Code này không liên quan tới ảnh)
<a href="LINK CẦN ĐẾN"
target="_blank" rel="nofollow" >CHỮ HIỂN THỊ</a>
5. Để cho nó đẹp hơn giống dạng list các bạn chèn icon đằng trước rồi chèn Chữ chứa link sau:
<img src="LINK ICON" />
<a href="LINK CẦN ĐẾN" target="_blank" rel="nofollow"
>CHỮ HIỆN THỊ</a>
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji