Cách sửa lỗi đường dẫn(Breadcrumbs) được cảnh báo trong Search Console cho blogspot

Cách khắc phục thông báo lỗi đường dẫn Breadcrumbs trong Search Console. Lỗi này thường chỉ xẩy ra với các blogspot/blogger vẫn đang sử dụng các mẫu cũ như v1 hoặc v2 còn tới các mẫu mới bây giờ thì hầu như không còn lỗi về đường dẫn Breadcrumbs.

Gần đây, một thông báo lỗi về Breadcrumb xuất hiện trong Google Search Console được gửi đến quản trị trang web hoặc email của quản trị viên blog.

Đây là một tính năng mới của Search Console về dữ liệu có cấu trúc cho đường dẫn-breadcrumbs. Có thể code đường dẫn-breadcrumbs của bạn đã chuẩn hoặc đang sử dụng thẻ đánh dấu data-vocabulary.org đã lỗi thời nhưng đều nhận được thông báo này.

Vấn đề là do Google phát hiện điều này từ chỉ mục bộ đệm của Google, vì vậy các URL cũ khi được google lập chỉ mục từ đã lâu có thể bị lỗi về đường dẫn(Breadcrumbs).

Để khắc phục vấn đề này bạn cần cài đặt lại code đường dẫn (Breadcrumbs) theo hướng dẫn tại đây.

Trước khi cài lại thì cần xóa bỏ cái cũ đã bị lỗi.
Sau đó bạn vào Google Search Console làm theo như hình.
1-
Cách sửa lỗi đường dẫn Breadcrumbs được cảnh báo trong Search Console cho blogspot
2-
Cách sửa lỗi đường dẫn Breadcrumbs được cảnh báo trong Search Console cho blogspot

3- Click vào icon tìm kiếm của URL
Cách sửa lỗi đường dẫn Breadcrumbs được cảnh báo trong Search Console cho blogspot

4-
Cách sửa lỗi đường dẫn Breadcrumbs được cảnh báo trong Search Console cho blogspot

5- Click Kiểm tra URL đang hoạt động
Cách sửa lỗi đường dẫn Breadcrumbs được cảnh báo trong Search Console cho blogspot

6-
Cách sửa lỗi đường dẫn Breadcrumbs được cảnh báo trong Search Console cho blogspot

7- Như hình là ok
Cách sửa lỗi đường dẫn Breadcrumbs được cảnh báo trong Search Console cho blogspot

Chắc chỉ cần kiểm tra một vài đường dẫn bị cảnh báo vậy thôi, còn lại để google tự cập nhật.

Publis: 

تعليق واحد

  1. Dear Magian A'dah,
    I don’t think you realize how much these emails helped me. You’ve help pull me through the hardest and most painful relationship of my life.
    And I am so happy I did what you said because my ex wants me back now. I’m not so eager to jump back in to it after reading your insights about whether we really should be back together but he wants me again and I could not be more grateful for your help and support. Please keep sending them. You really are amazing! i highly recommend you contact he ( mag1an@protonmail . ch )
    -Stephanie
🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji