Safelink không password Blogger Template Free Download

7/05/2021
Safelink không password là mẫu safelink sử dụng blogger rất hữu ích để bảo mật các liên kết hoặc liên kết tải xuống nhất định. Có thể sử dụng tên miền hoặc tên miền phụ của riêng bạn để cài đặt miền cho safelink.

Tại bài trước đã đề cập về một mẫu safelink nhưng yêu cầu người dùng phải nhập mật khẩu mới lấy được link nên rất bất tiện vì có thể nhấn rất nhiều vào quảng cáo do không biết phải nhấn vào đâu.

Cài đặt
  1. Mở blogger.com
  2. Nhập blogger
  3. sau khi ở trên bảng điều khiển, sau đó đi đến menu Chủ đề
  4. Sau đó nhấp vào nút chỉnh sửa HTML
  5. Sau đó xóa tất cả các mã trong trình chỉnh sửa
  6. Sau đó sao chép tất cả các mã mẫu Platinum an toàn đã được tải xuống trước đó
  7. Sau đó dán vào trình chỉnh sửa mẫu
  8. Sau đó nhấp vào nút lưu chủ đề
Safelink Tdb Blogger Template Free Download
Tạo trang riêng

Vào phần tạo trang, tạo một trang mới dán code bên dưới vào và xuất bản. Sau đó lấy link trang dưới dạng

p/xxxx.html thay cho p/post_2.html trong mẫu tại 2 javascript(có 2 link phải thay)
<h3 class='text-center'></h3> 
<div align='center'>
<img alt="ads" data-original-height="250" data-original-width="300" src="https://1.bp.blogspot.com/-L6P2Hn1ZE9Q/YN5vPe7zWYI/AAAAAAAAEXQ/l7ujO_c_pb0n9hEMGsgG-twBzTCDs33ggCLcBGAsYHQ/s0/Slot-Iklan-BMSPEED7.jpg"/>
</div>
<br/><br/>
<div align='center'>
<div id='output'></div> 
</div>
<br/>
<div align='center'><a class="buttonx bluex" href="https://blog.doisong24.com" target="_blank"><i class="fas fa-home"></i> Back to home</a></div>
<br/>
<div align='center'>
<img alt="ads" data-original-height="250" data-original-width="300" src="https://1.bp.blogspot.com/-L6P2Hn1ZE9Q/YN5vPe7zWYI/AAAAAAAAEXQ/l7ujO_c_pb0n9hEMGsgG-twBzTCDs33ggCLcBGAsYHQ/s0/Slot-Iklan-BMSPEED7.jpg"/>
</div>
Xuất bản xong nhớ xóa bỏ tiêu đề.

Live Preview

Safelink Tdb.zip 10.8 KB

Ads in post custom1