Xóa quảng cáo Adsense trên trang xem trước Blogspot

Như chúng ta đã biết Blogspot/Blogger có tính năng xem trước bài viết, để nhà xuất bản muốn xem bài viết của mình nó như thế nào trước khi nó được xuất bản và chỉ tác giả blog mới có thể nhìn thấy nó. Trên trang xem trước này, nó giống trang đăng, bao gồm cả quảng cáo nếu có.

Có thể xẩy ra rủi ro cho tài khoản quảng cáo Adsense

Tất nhiên, với sự xuất hiện của quảng cáo trên trang xem trước, chủ sở hữu blog có nguy cơ vô tình nhấp vào quảng cáo đó. Và điều này tất nhiên sẽ ảnh hưởng không tốt đến tài khoản của nhà xuất bản.

Vì lý do này, để tránh rủi ro cho nhà xuất bản tự nhấp vào quảng cáo của chính mình, tốt hơn hết là xóa quảng cáo khỏi trang xem trước của Blogspot/Blogger.
Xóa quảng cáo Adsense trên trang xem trước Blogspot

1. Xóa trên trang xem trước.
Ta chỉ việc đặt link js của google Adsense trong thẻ điều kiện. Ở code này là ta chỉ xóa quảng cáo trên trang xem trước.
<b:if cond='!data:view.isPreview'>
<script async='async' crossorigin='anonymous' src='https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-12345678912345'/>
</b:if>
2. Xóa quảng cáo trong các trang xem trước, trang tĩnh và trang lỗi
Nhưng thông thường thì ta vẫn loại bỏ quảng cáo ở các trang tĩnh(static_page) và trang báo lỗi cho nên ta có code gộp như sau.
<b:if cond='!data:view.isPreview and !data:view.isPage and !data:view.isError'>
<script async='async' crossorigin='anonymous' src='https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-12345678912345'/>
</b:if>
Nhớ thay 12345678912345 thành ID nhà xuất bản trong tài khoản Adsense của bạn.
Lưu ý:
Với trường hợp đã dùng thẻ điều kiện như trên mà có nhu cầu cần đặt quảng cáo tại trang tĩnh như tại trang chuyển hướng, safelink thì cũng không có gì đáng ngại ta chỉ việc đặt đầy đủ mã adsense(bao gồm cả link js) tại nội dung trang đó là được.
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji