Cải thiện chỉ số PageSpeed Insights khi kết nối với Google adsense, analytics và facebook cho blogspot

Trước đây với blogspot thì chỉ số PageSpeed Insights không hẳn là thước đo tốc độ load nhanh hay chậm của một blogspot.

Nhưng nếu ta cải thiện được chỉ số này thì dù sao cũng góp phần giúp tốc độ load của một blog được tốt hơn nhất là trên thiết bị di động thông minh.

Nhưng tại thời điểm bạn đọc bài viết này thì chỉ số PageSpeed Insights đã được google đánh giá là trị số quan trọng, nó chính là thước đo cho tính khả dụng trên thiết bị di động.

Và để cạnh tranh nhau trong kết quả tìm kiếm của google các nhà sở hữu web/blog đều đang cố gắng cải thiện chỉ số này.

Chỉ số PageSpeed Insights bị kéo xuống quá thấp(đỏ) là khi ta sử dụng các link javascript của Google Adsense, Google Analytics và Facebook cài đặt trong trang.

Để khắc phục chỉ số PageSpeed Insights ta sử dụng mẹo chỉ khi cuộn trang(scroll) thì các ứng dụng của bên thứ ba mới hoạt động(load).

Chỉ tải khi cuộn trang(scroll)

1- Với Google Analytics.
Sử dụng Googletagmanager-gtag
<script>
  window.addEventListener('load', function() {
    var is_load = 0
    function loadanalytics() {
      if (is_load == 0) {
        is_load = 1
        var an = document.createElement('script')
        an.async = true;
        an.src = 'https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-123456789'
        var sc = document.getElementsByTagName('script')[0]
        sc.parentNode.insertBefore(an, sc);
        window.dataLayer = window.dataLayer || [];
        function gtag() {
          dataLayer.push(arguments);
        }
        gtag('js', new Date());
        gtag('config', 'UA-123456789');
      }
    }
    window.addEventListener('scroll', function() {
      loadanalytics()
    })
  })
</script>
Các bạn thay ID Analytics của các bạn vô 2 ID 123456789 bên trong và lưu lại.
Sử dụng Google-Analytics của Blogger
Nếu như không có nhu cầu truy xét dữ liệu chuyên sâu thì dùng code này cho nhẹ nhàng.
<script>
  window.addEventListener('load', function() {
    var is_load = 0
    function loadfb() {
      if (is_load == 0) {
        is_load = 1
        var an = document.createElement('script')
        an.async = true;
        an.src = 'https://www.google-analytics.com/analytics.js'
        var sc = document.getElementsByTagName('script')[0]
        sc.parentNode.insertBefore(an, sc)
      }
    }
    window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date;
    ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');
    ga('send', 'pageview');
    window.addEventListener('scroll', function() {
      loadfb()
    })
  })
</script>
Thay UA-XXXXX-Y thành ID theo dõi của bạn.
2- Với Facebook
<div id='fb-root'></div>
<script>
  window.addEventListener('load', function() {
    var is_load = 0
    function loadfb() {
      if (is_load == 0) {
        is_load = 1
        var an = document.createElement('script')
        an.async = true;
        an.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v6.0&appId=123456789'
        var sc = document.getElementsByTagName('script')[0]
        sc.parentNode.insertBefore(an, sc)
      }
    }
    window.addEventListener('scroll', function() {
      loadfb()
    })
  })
</script>
Các bạn thay AppID của các bạn vào.
3- Với Google Adsense.
1- Dán file sau vào giữa <head> và </head>
<link as='script' href='https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js' rel='preload'/>
2- Chỉ cần dán một file js duy nhất trước </head>
- Code 1
<script>
 window.addEventListener('load', function() {
  var is_adsense_load = 0

  window.addEventListener('scroll', function() {
   if (is_adsense_load == 0) {
    is_adsense_load = 1;

    var ele = document.createElement('script');
    ele.async = true;
    ele.src = 'https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'
    var sc = document.getElementsByTagName('script')[0]
    sc.parentNode.insertBefore(ele, sc);

    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
     google_ad_client: "ca-pub-xxxxxxxxx",
     enable_page_level_ads: true
    });
   }
  })
 })
</script>
Code 2
<script>
    window.addEventListener("load", function() {
    var is_load = 0
    function loadads() {
      if (is_load == 0) {
        is_load = 1
        var an = document.createElement(&#39;script&#39;)
        an.async = true;
        an.src = "//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"
        var sc = document.getElementsByTagName("script")[0]
        sc.parentNode.insertBefore(an, sc)
          (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
            google_ad_client: "ca-pub-12345678912345",
            enable_page_level_ads: true
          });
      }
    }
    window.addEventListener("scroll", function() {
      loadads()
    })
  })
  </script>
Code 3
 <script>
    //<![CDATA[
     window.addEventListener("load", function() {
  var e = 0;
  window.addEventListener("scroll", function() {
    ! function() {
      if (0 == e) {
        e = 1;
        var a = document.createElement("script");
        a.async = !0, a.src = "https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js";
        var n = document.getElementsByTagName("script")[0];
        n.parentNode.insertBefore(a, n), (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
          google_ad_client: "ca-pub-1234567890",
          enable_page_level_ads: !0
        })
      }
    }()
  })
});
    //]]>
  </script>
Thay 123456789 thành mã ID nhà xuất bản của bạn.Và khi cài đặt code từng mã quảng cáo bạn bỏ file js trong mã đó đi rồi dán vào mẫu hoặc tiện ích ngoài.
Ví dụ mã đầy đủ có dạng:
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- sidebar2 -->
<ins class="adsbygoogle"
   style="display:block"
   data-ad-client="ca-pub-123456789"
   data-ad-slot="xxxxxxxxx"
   data-ad-format="auto"
   data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
Ta bỏ file js sẽ có dạng:
<!-- sidebar2 -->
<ins class="adsbygoogle"
   style="display:block"
   data-ad-client="ca-pub-123456789"
   data-ad-slot="xxxxxxxxx"
   data-ad-format="auto"
   data-full-width-responsive="true"></ins>
<script>
   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Tải sau 3 giây khi trang chính đã tải xong


Trường hợp này áp dụng cho quảng cáo của Google adsense, cụ thể khi khách truy cập vào trang web của bạn, quảng cáo sẽ tải sau 3 giây. Dĩ nhiên đối với các tiện ích của bên thứ ba ở trên bạn cũng đã tôi ưu hết cả rồi.
Code:
<script>
    //<![CDATA[
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
  google_ad_client: "ca-pub-123456789",
  enable_page_level_ads: true});
  setTimeout(KJ_AsOT, 3000);
  function KJ_AsOT() {
    var head_ID = document.getElementsByTagName("head")[0];
    var script_element = document.createElement('script');
    script_element.type = 'text/javascript';
    script_element.src = 'https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js';
    head_ID.appendChild(script_element);
    }
    //]]>
   </script>
tổng hợp.
Xem thêm cập nhật mới về ads Tại đây
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji