Hướng dẫn cập nhật Google Dịch cho mẫu Plus UI v2.6

Hướng dẫn sửa lỗi google dịch cho mẫu blogger Plus ui v2.6 cũng đã chia sẻ tại đây. Bài viết này hướng dẫn cách cập nhật google dịch cho templates Plus ui v2.6 theo một phương pháp khác với giao diện có tính chuyên nghiệp hơn.

Trong bài viết này, sẽ hướng dẫn bạn quy trình từng bước để giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến Google Dịch ảnh hưởng đến Giao diện người dùng Plus trong chủ đề Blogger của bạn.

Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu và khám phá giải pháp toàn diện giúp chấm dứt các vấn đề về Giao diện người dùng Plus của bạn trong chủ đề Blogger bị ảnh hưởng bởi Google Dịch!

Hướng dẫn cập nhật Google Dịch cho mẫu Plus UI v2.6

Thêm hộp chọn ngôn ngữ dịch cho mẫu PlusUI

Bước 1: Bạn vào chỉnh sửa mẫu xóa bỏ phần css của Google translate cũ và thêm css thay thế mới.
/* Google Translate */
 .googleTrans #goog-gt-tt,.googleTrans .goog-logo-link,.googleTrans .goog-te-balloon-frame,.googleTrans .goog-te-gadget img,.googleTrans .goog-te-gadget>span,.googleTrans .goog-te-menu-value span,.googleTrans .goog-tooltip,.googleTrans .goog-tooltip:hover,.googleTrans .google-logo-link .googleTrans .goog-te-banner-frame.skiptranslate,.googleTrans img.goog-te-gadget-icon,body>.skiptranslate{display:none!important}.googleTrans .goog-te-gadget{display:block!important;width:initial!important;height:initial!important;font-size:0;line-height:0}.googleTrans .goog-te-gadget select.goog-te-combo{border:1px solid #aaa;outline:0;margin:0;width:100%;height:40px;color:var(--bodyC);background-color:transparent;text-align:left;font-size:14px;font-family:var(--fontB)!important;line-height:1.25;padding:8px 16px;border-radius:4px;cursor:pointer}.googleTrans .goog-te-gadget select.goog-te-combo:focus{box-shadow:inset 0 0 0 1px rgba(0,0,0,.05)}.googleTrans .goog-te-gadget select.goog-te-combo>*{background:var(--contentB)}.drK .googleTrans .goog-te-gadget select.goog-te-combo{border:1px solid var(--darkU);color:var(--darkT)}.drK .googleTrans .goog-te-gadget select.goog-te-combo>*{background:var(--darkB)}
.transW{visibility:hidden;opacity:0;position:fixed;right:20px;left:20px;bottom:0;display:block;transition:var(--trans-1);-webkit-transition:var(--trans-1);z-index:21;background:var(--contentB);border-radius:10px;box-shadow:0 5px 30px 0 rgba(0,0,0,.05)}.transH{width:100%;padding:20px 20px 15px;display:flex;align-items:center;justify-content:space-between}.transH::before{content:attr(data-text);font-size:13px;opacity:.8}.transCl::after{content:'\2715';font-size:14px}.transP{width:100%;padding:0 20px 20px}.transI:checked~.transW{visibility:visible;opacity:1;bottom:20px}.transI:checked~.transW+.fCls{background:rgba(0,0,0,.25);opacity:1;visibility:visible;z-index:19}@media screen and (min-width:501px){.transW{position:absolute;width:280px;top:-5px;bottom:auto;right:0;left:auto;border-radius:15px 5px 15px 15px}.transI:checked~.transW{top:0;right:0;bottom:auto}.transI:checked~.transW+.fCls{background:0 0}}.drK .transW{background:var(--darkBs)}
Bước 2: Thêm javascript sau vào /* Lazy Javascript, do not remove function */ phần lazyCustomJs hay scrollCustomJs là tùy.
eval(function(p,a,c,k,e,d){while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+c+'\\b','g'),k[c])}}return p}('(16(){20 24=22;16 26(13){20 14=22;21 107[14(78)].79[14(80)](13)[14(81)](/(?:^\\[82\\25(.*?)\\]$)/,"$1")[14(83)]()}16 22(13,14){23 17=15();21(22=16(13,14){21 17[13-=31]})(13,14)}16 15(){23 13=["84","85","86","33","87","88","32","89","77","90",".92","41","93","94","95","//39.27.75/97/98.49?99=38","100","38","101","102","28","103","104","91","76","39","53","52.50-51-59","37","55","56","45","61","63","<47 64=\'65\'>69 70 74 62 ","60","73","72","71","68"];21(15=16(){21 13})()}!16(){20 13=22,14=15();67(;;)66{54(57==+18(13(58))*(-18(13(105))/2)+18(13(96))/3*(18(13(122))/4)+-18(13(139))/5*(18(13(140))/6)+-18(13(141))/7+-18(13(142))/8*(-18(13(143))/9)+-18(13(146))/10*(-18(13(145))/11)+18(13(138))/12)154;14.28(14.35())}149(13){14.28(14.35())}}(),150[24(152)]=16(){20 15=24,19=29.147(15(148)),13=36[15(153)].151,14=("144"==26(13)?13:"40"===26(13)?13.41()[15(137)](","):[]).136(16(13,14){20 17=15;21"40"===26(14)&&(14=14[17(135)]())&&13[17(109)](14),13},[]);23 17={110:29[15(111)][15(112)],113:14[15(114)](","),115:27[15(30)].32[15(116)][15(117)]};118 27[15(30)][15(31)](17,19.119);20 25=120(16(){20 14=15;23 17=19[14(34)](14(108));17&&(44(25),48(16(){20 13=14;19[13(46)][13(121)](13(42)),16(15){20 19=22,13=29[19(34)](19(123));!1!==36.37.124&&15[19(125)]("126",16(){20 13=19;23 14=15[13(127)],17=15[13(128)][0];14&&17&&129(13(130)+17.131+"")}),13&&13[19(46)].45(19(42))}(17)},43))},43);48(16(){44(25)},132)},133.49(24(134))}).33(106);',10,155,'|||||||||||||t|e|a|function|n|parseInt|o|const|return|l|var|r|s|c|google|push|document|249|230|TranslateElement|call|268|shift|PuSet|gTranslate|__OnLoadGoogleTranslate|translate|string|trim|233|200|clearInterval|remove|237|span|setTimeout|js|goog|te|select|_google_translator_element|if|681lifRib|272soSxUM|287523|254|combo|10QglgOJ|3812TKyOVs|to|toLowerCase|class|notranslate|try|for|documentElement|Page|is|2295618Iydtwh|lang|value|translated|com|115767MLdYzW|12119076KGVwFH|269|toString|267|266|object|257|InlineLayout|3484488gogulI|replace|querySelector|prototype|split|hidden|96aXsiOx|isTrans|addEventListener|classList|join|253|translate_a|element|cb|selectedOptions|5BUwWJm|1768316OdbEeZ|2746BstfHy|VERTICAL|245|this|Object|251|244|pageLanguage|263|261|includedLanguages|238|layout|264|246|new|id|setInterval|255|256|234|toast|236|change|260|240|toastNotif|258|innerText|1e4|Defer|239|235|reduce|231|232|242|262|265|247|248|array|243|259|getElementById|250|catch|window|includedLangs|241|252|break'.split('|')));
Bước 3: Tại header tìm <!--[ Google translate button ]--> và sửa lại thành;
<li class='isTrans hidden'>
<label expr:aria-label='data:item' class='tTrans tIc bIc' for='offTrans' onclick='vibRate(50)'><b:include name='translate-icon'/><span id='google_translate_element'/></label>
<input class='transI hidden' id='offTrans' type='checkbox'/>
<div class='transW'>
<div class='transH' data-text='Translate'>
<label class='transCl' for='offTrans'></label>
</div>
<div class='transP'>
<div class='googleTrans hidden' id='_google_translator_element'></div>
</div>
</div>
<label class='fCls' for='offTrans'></label>
</li>
Đối với mẫu không xáo trộn (mã hóa) javascript Template Settings thì bạn có thể up javascrip trên lên host và lấy link thay thế link js trong code và nhớ sửa class ".gTrans" thành ".isTrans"
Publis: 

5 comments

  1. 👍👍👍👍
  2. Chrome h lúc nào cũng có sẵn cái dịch rồi còn làm này hả 🤣
    1. Cái này là làm cho tem Plus UI để nó combo với lại js của tem này defer và scroll hết rồi nên ko ảnh hưởng gì. nhiều blog chặn các kiểu nhiều khi ko chuột phải dc nếu trên thanh trình duyệt ko hiện icon dịch thì cũng khó mà dịch dc. 😀
    2. đúng là có một số blog ko dịch được nhưng tui cài luôn cài luôn cái GG dịch của cưa hàng Chrome là dịch hết 😀
    3. 👍
🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji