Ẩn hiện thanh điều hướng (navbar) cho blogspot

Ẩn hiện thanh điều hướng (navbar) cho blogspot. Thanh điều hướng là thanh nằm trên cùng trang Blog của bạn, Bình thường thanh navbar này luôn hiển thị nên nhìn rất xấu. Để khắc phục bạn có thể xóa bỏ hoặc có thể cho ẩn và hiện khi rê chuột đến đầu trang blog chỉ với 1 đoạn mã CSS đơn giản.
Ẩn hiện thanh điều hướng (navbar) cho blogspot

Cách tiến hành:
1- Đăng nhập vào Blog
2- Vào Mẫu (Template)
3- Chọn Chỉnh sử HTML => Tiếp tục (Không cần mở rộng tiện ích mẫu)
4- Thêm đoạn code sau vào trước thẻ ]]></b:skin>
#navbar-iframe {
height:5px;
}
/* IE7, IE8, IE6 */
#navbar-iframe { height/*\**/: 30px\9; }
#navbar-iframe:hover {height:40px; !important;}
5- Bấm lưu mẫu lại và kiểm tra kết quả nha,
Chúc các bạn thành công.
Publis: 

إرسال تعليق

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji